Sprawy Kombatantów, Osób Represjonowanych i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej