drukuj

Styczeń


9 stycznia 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Ogólnopolski Konkurs “Trzej królowie w tradycji i w oczach współczesnych”, który odbędzie się w Modzerowie. Organizatorami przedsięwzięcia są Szkoła Podstawowa i Gimnazjum SPSK w Modzerowie.
15-16 stycznia 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Jakość w Sporcie, która odbędzie się w Bydgoszczy. Z zaproszeniem wystąpił Dyrektor Instytutu Kultury Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
16-18 stycznia 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego Halowych Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Hokeju na Trawie, które odbędą się w Toruniu. Z zaproszeniem wystąpił Prezydent Miasta Torunia.
31 stycznia-1 lutego 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Międzynarodową Wystawę Drodnego Inwentarza Brodnica 2015. Organizatorem przedsięwzięcia jest Bydgoskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza z siedzibą w Serocku.
31 stycznia 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XV Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek pn. “Graj dudka, graj Panu...”, który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy.
styczeń-listopad 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym V edycję programu edukacyjnego “Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Organizatorem przedsięwzięcia są Zakłady Tłuszczowe “Kruszwica” S.A.


Luty


7 lutego 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VII Bal Wiedeński – Bydgoszcz 2015. Organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Polsko-Austriackie Oddział w Bydgoszczy.
12 lutego 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym regionalną galę rankingu "Gazele Biznesu 2014", która odbędzie się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
14 lutego 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konkursy: Biznesmen 2014 roku i Lider Wspierania Przedsiębiorczości 2014 roku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
19 lutego-1 października 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego obchodów jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z zaproszeniem wystąpił Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
28 lutego 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym III Konkurs RUMAKI, którego gala finałowa odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Rumak.


Marzec


1 marca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Spotkanie Kobiet Wiejskich, które odbędzie się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Regionalna rada Kół Gospodyń Wiejskich w Toruniu.
2 marca-27 kwietnia 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym plebiscyt “Belfer Roku 2014/2015”. Organizatorem przedsięwzięcia jest “Gazeta Pomorska”.
11 marca 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Konferencję Kobiet z inicjatywą “Być kobietą...”, która odbędzie się w Mogilnie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Mogilnie.
14 marca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XXIII Forum Pszczelarzy, które obędzie się w Przysieku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu.
14-15 marca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym V Targi Turystyczne “WYPOCZYNEK” oraz Toruński Festiwal Smaków, które odbędą się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia są Targi Toruńskie Sp. z o.o.
14-15 marca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym międzynarodową konferencję pn. "Central European Conference of Regenerative Medicine", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.
18 marca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym “Dni Kariery”, które odbędą się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie AIESEC Polska Komitet Lokalny UMK Toruń.
19 marca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym IV Interdyscyplinarnej Konferencji Młodzieży Bydgoskich Szkół Ponadgimnazjalnych pn. “Być człowiekiem dzisiaj – Quo vadis Homo? Rodzina reliktem przeszłości czy fundamentem przyszłości?”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy.
19 marca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym III Ogólnopolską Galę Gospodarczą Euro-Gmina, Euro-Miasto, Euro-Powiat, Euro-Partner. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Gospodarcza Euro-Partner.
20-21 marca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym IV Kujawsko-Pomorskie Spotkania Teatralne “Zwierciadła”, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy.
21-22 marca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym X Targi Budownictwa i Targi Mieszkaniowe “Od działki po dom” oraz VIII Kujawsko-Pomorskie Targi “INVEST-TOR”, które odbędą się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia są Targi Toruńskie Sp. z o.o.
23-27 marca 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Festiwal BOSS – Rozwój. Kariera. Sukces, który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Studenckie Forum BCC.
24 marca 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Aktywizacja Oddział w Bydgoszczy.
26 marca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym "Dzień Modlitw za Więźniów", który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom "Bractwo Więzienne" Oddział Kujawsko-Pomorski.
28-29 marca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XXXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa i Instalacji GRYF-BUD, VI Targi Energii Odnawialnej TEO oraz I Targi Inwestycji Budowlanych INVEST-BUD, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia są Targi Pomorskie Sp. z o.o.
30 marca-25 maja 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Powiatową Olimpiadę Wiedzy o Społeczeństwie pn. “Mistrz Samorządności”, która odbędzie się w Grudziądzu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Młodzieżowa rada Miejska Grudziądza.
marzec-kwiecień 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konkurs pn. “Najlepsze. Zajęcia z Przedsiębiorczości 2015”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club.
marzec-październik 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym obchody 25-lecia działalności Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Brodnicy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zarząd TRDST.
marzec-grudzień 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym działania w ramach programu “Polska Fabryką Dobra”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fabryka Aktywności Młodych.


Kwiecień


1 kwietnia 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję pt. “Współpraca samorządów terytorialnych z operatorem elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego”, która odbędzie się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Energa-Operator S.A.
9-11 kwietnia 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym 38. Olimpiadę Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy oraz Główny Geodeta Kraju.
15 kwietnia 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
15 kwietnia 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym X edycję rankingu Filary Polskiej Gospodarki. Organizatorem przedsięwzięcia jest “Puls Biznesu”.
18 kwietnia 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję pt. "Autyzm – wczesne rozpoznanie – edukacja przedszkolna i szkolna terapia", która odbędzie się w Inowrocławiu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu.
22 kwietnia 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Konferencję poświęconą budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec-Pątnów, która odbędzie w Inowrocławiu. Organizatorem przedsięwzięcia jest ELTEL Networks Energetyka S.A.
24 kwietnia 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję pt. “Współczesne koncepcje kształcenia podyplomowego – zmiany i perspektywy” z okazji 5-lecia Ośrodka Kształcenia Podyplomowego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.
24-25 kwietnia 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym "III Kujawsko-Pomorski Przystanek Profilaktyka a Ty", który odbędzie się w Toruniu. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
24-26 kwietnia 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XI Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie MOTOKLASYCZNI.
25 kwietnia 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym uroczystości z okazji 70. rocznicy wyzwolenia Obozu Potulice, zakończenia II wojny światowej, Miesiąca Pamięci Narodowej oraz 10. rocznicy nadania imienia Dzieci Potulic Zespołowi Szkół w Potulicach. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół im. Dzieci Potulic w Potulicach.
26 kwietnia 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym bydgoskie obchody 75. rocznicy zbrodni katyńskiej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Rodzina Katyńska Bydgoszcz.
28-29 kwietnia 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XX Ogólnopolskie Forum Ratownictwa w Inowrocławiu. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miasta Inowrocławia.
kwiecień-czerwiec 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym obchody 950-lecia istnienia Rypina oraz 670. rocznicę nadania praw miejskich. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miasta Rypin.
kwiecień-czerwiec 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym etap regionalny Konkursu "Lady D" im. Krystyny Bochenek. Organizatorem etapu wojewódzkiego Konkursu jest Poseł na Sejm RP Iwona Kozłowska oraz Poseł na Sejm RP Domicela Kopaczewska.
kwiecień – wrzesień 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym etap regionalny Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie "Lodołamacze 2015". Organizatorem przedsięwzięcia jest  Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON.
kwiecień-grudzień 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego obchodów jubileuszu 55-lecia Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu. Z zaproszeniem wystąpił Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu.


Maj


5 maja 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym bydgoskie obchody Dnia Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Okręg Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Niewidomych.
6 maja 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VII Konferencję dotyczącą etyki w mediach: "Internet w Rodzinie, zagrożenie czy szansa na rozwój", która odbędzie się w Bydgoszczy. Wydarzenie organizuje Centrum Studiów Ratzingera.
7 maja 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym II Wojewódzki Przegląd Inscenizacji Teatralnych dla Szkół Podstawowych „Antonówka”, który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy.
8-10 maja 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym X Spływ Kajakowy Odrodzonym Kanałem Bydgoskim. Organizatorem przedsięwzięcia jest sekcja turystyki Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego LOTTO-Bydgostia.
9-10 maja 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Targi Turystyczno-Ogrodnicze "Lato na Wsi" oraz Regionalną Wystawę Zwierząt Futerkowych, Drobiu Ozdobnego i Gołębi Rasowych, które odbędą się w Minikowie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
14-16 maja 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XXXII Konferencję Naukowo-Szkoleniową Ortopedów Wojska Polskiego, która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy.
16 maja 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym X Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Mroczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy.
16 maja 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym etap wojewódzki XXIII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK.
16-17 maja 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XII Regionalne Targi Rolne, które odbędą się w Bielicach. Organizatorami przedsięwzięcia są: Starostwo Powiatowe w Mogilnie, Fundacja Powiatu Mogileńskiego, ZS w Bielicach oraz Stowarzyszenie Wychowanków i Sympatyków Szkoły Rolniczej w Bielicach.
17 maja 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XV Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zarządu Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu.
20 maja 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję naukowo-szkoleniową z okazji XXX-lecia powstania Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Toruńsko-Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Higienicznego.
20-23 maja 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Bydgoski Festiwal Naukowy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w konsorcjum z Collegium Medicum UMK, i Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym i Wyższą Szkołą Gospodarki.
21 maja 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję naukową "Wojna i okupacja niemiecka na Kujawach i Pomorzu. W 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie". Organizatorami przedsięwzięcia są: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.
21-22 maja 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym III Sympozjum “Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce”, które odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.
21-22 maja 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym  program "Jestem bezpieczny umiem pomagać innym", którego finał odbędzie się w Krówce Leśnej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy.
22 maja 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję "Mózgowe porażenie dziecięce – diagnoza i terapia". Organizatorem przedsięwzięcia jest Pallmed sp. z o.o.
22-24 maja 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym II Letnie Sympozjum Ratownictwa Medycznego pn. “Medyczne czynności ratunkowe - współczesne wyzwania”, które odbędzie się w Grudziądzu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Grudziądzkie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych.
23 maja 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VI Ogólnopolski Konkursu Gry na Elektronicznych Instrumentach Klawiszowych, którego finał odbędzie się 23 maja 2015 roku w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa nr 38 w Bydgoszczy.
23 maja 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym IX ogólnopolski konkurs "Ratujemy życie", który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia są Zespół Szkół nr 22 w Bydgoszczy i Fundacja Świat Dzieciom.
23 maja 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VII edycję Ogólnopolskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora „Monodram 2015”. Organizatorem wydarzenia jest Pałac Młodzieży w Bydgoszczy.
24 maja 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Bieg Instalatora 2015, który odbędzie się w Myślęcinku. Organizatorem przedsięwzięcia jest portal branżowy HVCAR.pl.
27 maja 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym "Wokalis – konkurs zespołów wokalnych i chórów amatorskich", który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bydgoszczy.
28-30 maja 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym X Jubileuszową Konferencję Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej, która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.
28-31 maja 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym 50. Długodystansowe Regaty na Wiśle Włocławek – Toruń – Solec Kujawski – Bydgoszcz. Organizatorem przedsięwzięcia jest Toruński Okręgowy Związek Żeglarski.
30-31 maja 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XXXVI Dni Otwartych Drzwi w Zarzeczewie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
maj-czerwiec 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VII Ogólnopolski Konkurs Filmów amatorskich KLAPS, który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Samorząd Uczniowski VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.


Czerwiec


6 czerwca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym III ogólnopolski konkurs dla uczniów gimnazjum "Działam bezpiecznie", który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorami przedsięwzięcia są Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy i Fundacja Świat Dzieciom.
6 czerwca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym II Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lekkiej Atletyce. Wydarzenie organizuje Dom Dziecka w Brodnicy oraz Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Brodnica".
6 czerwca 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym II Bydgoski Piknik Myśliwski – myśliwi dla mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Organizatorami przedsięwzięcia są Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego i Okręgowa Rada Łowiecka w Bydgoszczy.
6 czerwca
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Grand Prix Polski w Skacie 2015. Wydarzenie organizuje Klub Sportowy LZS Fala Świekatowo.
9-11 czerwca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym IX Konferencję Naukowo-Techniczną “Ochrona i Rekultywacja Jezior”, która odbędzie się w Przysieku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Toruniu.
11 czerwca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Wojewódzki Konkurs Poezji Regionalnej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Gimnazjum nr 16 im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.
12 czerwca 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Targi Ekonomii Społecznej, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA.
12 czerwca 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym I Mistrzostwa Polski Rzemieślników w Strzelaniach Myśliwskich, które odbędą się w Łącku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
12-14 czerwca 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym III Międzynarodową Konferencję pt. "Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorami przedsięwzięcia są Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy i Międzynarodowa Federacja Ratownictwa ILSE.
14 czerwca 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XIII Festyn Integracyjny pod hasłem "Witamy w naszej bajce…", który odbędzie się w Kołdrąbiu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dom Dziecka "Słoneczna Przystań" w Kołdrąbiu.
14 czerwca 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Święto Wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się w Ciechocinie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Gminy Ciechocin.
17 czerwca 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym finał rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej.
20 czerwca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VII Bieg Mostami Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
22-23 czerwca 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym V Festiwal Kultury Młodzieży OHP, który odbędzie się w Brodnicy.  Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.
26 czerwca-17 sierpnia 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym plebiscyt „Najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich Kujaw i Pomorza”. Organizatorem przedsięwzięcia jest "Gazeta Pomorska".
28 czerwca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym V Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej, który odbędzie się w Inowrocławiu. Organizatorami przedsięwzięcia są: Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.
29-30 czerwca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XI Międzynarodową Konferencję Naukową pt. “Trendy w bezpieczeństwie żywności, pasz i środowiska”, która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
28 czerwca-5 lipca 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Międzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet Bella Cup, który odbędzie się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Klub Sportowy Start Wisła.
30 czerwca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XIV Olimpiadę Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbędzie się w Nowej Wsi Wielkiej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Rodzin.


Lipiec


3-5 lipca 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XXXIX Wieliki Międzynarodowy Turniej Rycerski, który odbędzie się w Golubiu-Dobrzyniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu.
12 lipca 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym trzecią edycję imprezy plenerowej "Kujawskie Nowalijki - czyli jak żyć długo, zdrowo i szczęśliwie", która odbędzie się w Kruszwicy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Gmina Kruszwica.
18 lipca 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym koncert ku czci Jana Pawła II, który odbędzie się w Świekatowie. Organizatorem przedsięwzięcia jest parafia pw. św. Marcina w Świekatowie.
24 lipca 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym start do 70. FIM Rally 2015 – Zlotu Międzynarodowej Federacji Motocyklowej FIM. Organizatorem przedsięwzięcia jest LKS "Wyczół" – Gościeradz.
28 lipca – 2 sierpnia 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego Międzynarodowego Zlotu Miłośników Citroena 2CV, który odbędzie się w Toruniu. Z zaproszeniem wystąpił Prezydent Miasta Torunia.


Sierpień


1-15 sierpnia 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym 55. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Pojezierzem Brodnickim, Drwęcą, Wisłą „Od KAJtka do KAJetana”. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Klub Turystów Wodnych w Chełmnie.
4-5 lipca 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XXXVIII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH oraz XVI Regionalną Kujawsko-Pomorską Wystawę Zwierząt Hodowlanych, które odbędą się w Minikowie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
9 sierpnia 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XIII Wielki Festyn Pomidorowy, który odbędzie się w Jeziorach Wielkich. Organizatorem przedsięwzięcia jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich.
15-23 sierpnia 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego 13. FAI Mikrolotowych Mistrzostw Europy, które odbędą się na lotnisku Kruszyn.
21-23 sierpnia 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XI Norbertańskie Dni Młodych, które odbędą się w Strzelnie. Organizatorami przedsięwzięcia są: Dekanat Strzeleński i Muzeum - Romański Ośrodek Kultury im. Ottona i Bolesława w Strzelnie.
22 sierpnia 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym obchody XXXII Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza, które odbędą się w Jabłonowie Pomorskim. Organizatorem przedsięwzięcia jest Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu.
22-23 sierpnia 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XIX Pałuckie Targi Rolne, które odbędą się w Żninie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN.
22-23 sierpnia 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Festiwal Smaku w Grucznie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły.
24-26 sierpnia 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym "The 2nd International Conference: Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium", która odbędzie się w Toruniu. Organizatorami przedsięwzięcia są: Katedra Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi UMK, International Arctic Science Committee – Atmosphere Working Group, Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w Toruniu oraz Komitet Badań Polarnych PAN.
29 sierpnia 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XII edycję wyścigu kolarskiego "Mocni w wierze na rowerze" na trasie Kozłowo – Świecie. Organizatorami przedsięwzięcia są: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz Rada Miejska w Świeciu.


Wrzesień


4-6 września 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Polski Polskiej Federacji Sportu "Gwardia" – Juniorów Młodszych w Judo, które odbędą się w Bydgoszczy. Z zaproszeniem wystąpił Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
5 września 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym "III Bydgoski Festiwal Organizacji Pozarządowych 2015", który odbędzie się na Wyspie Młyńskiej. Organizatorem wydarzenia jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
5 września 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Polski Polskiej Federacji Sportu "GWARDIA" – Juniorów Młodszych w Judo, które odbędą się w Bydgoszczy. Z zaproszeniem Wystąpił Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
5-6 września 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Targi Maszyn i Urządzeń Rolniczych, które odbędą się w Kowalewie Pomorskim. Organizatorem przedsięwzięcia jest World Trade Center Poznań Sp. z o.o.
7-9 września 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa miast i obszarów niezurbanizowanych", która odbędzie się w Tucholi. Z zaproszeniem wystąpił Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.
7-11 września 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Międzynarodowy Konkurs Artystycznych Form radiowych i Warsztaty Sztuki Radiowej Grand PiK, które odbędą się w Turznie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polskie Radio Pomorza i Kujaw.
8 września 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Konkurs na Najładniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy w ramach Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej w Kowalewie Pomorskim. Organizatorem przedsięwzięcia jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9 września 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję pt. "Otwarta Szkoła", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
9-12 września 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego XII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który odbędzie się w Bydgoszczy. Z zaproszeniem wystąpił Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
10 września 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym III Mały Festiwal Ty i Ja (w ramach Europejskiego festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja), który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie BEZ OGRANICZEŃ.
12 września 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Charytatywny Rajd Rowerowy pod hasłem "Jedziemy po zdrowie naszych dzieci". Organizatorem przedsięwzięcia jest Bank Spółdzielczy w Koronowie.
12 września 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XIV Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg Regulaminu CTIF, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.
12-17 września 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym 31. Narodowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Amatorów w Tenisie, które odbędą się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polski Związek Tenisowy.
13 września 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VI Bieg Męczeństwa i Pamięci Narodowej na Szwederowie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Rada Osiedla Szwederowo.
14-15 września 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego IX Kujawsko-Pomorskiego Salonu Maturzystów, który odbędzie się w Toruniu. Z zaproszeniem wystąpił Prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy".
14-16 września 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie pod hasłem "Nauka Praktyce - Praktyka Nauce", które odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej.
15 września 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję "25 lat samorządności", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej - Bydgoszcz przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
16 września 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym warsztaty dla pacjentów chorych na SM i ich rodzin, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Urszuli Jaworskiej.
17 września 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym bydgoskie obchody 76. rocznicy napaści ZSRR na Polskę oraz obchody Dnia Sybiraka. Organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Sybiraków Oddział w Bydgoszczy.
17-19 września 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe dla Doktorantów i Studentów Uczelni Rolniczych pt. "Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich", które odbędzie się w Ciechocinku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
19 września 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XVI Regaty Pamięci, które odbędą się na Zalewie Koronowskim. Organizatorem przedsięwzięcia jest Oddział Żeglarski PTTK "PASAT".
22-24 września 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym V Regionalny Konkurs Orki dla młodzieży szkół rolniczych oraz II Wojewódzki Konkurs Orki dla rolników województwa kujawsko-pomorskiego, które odbędą się w Bielicach. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia są: Powiat Mogileński, Fundacja Powiatu Mogileńskiego, Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich oraz Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Bydgoszczy.
24-29 września 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym LXXIX Mistrzostwa Polski w Łucznictwie Seniorów i Open, które odbędą się w Dobrczu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Zryw" w Dobrczu.
27 września 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, które odbędą się w Toruniu. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia są: Federacja Organizacji Proobronnych, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, poseł Zbigniew Girzyński i radny Miasta Torunia Karol Wojtasik.
28-30 września 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego XXIV Kongresu Uzdrowisk Polskich, który odbędzie się w Inowrocławiu. Z zaproszeniem wystąpił Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.
wrzesień 2015 r.-grudzień 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Śladami Leona Wyczółkowskiego - pejzaż w twórczości artysty". Organizatorem przedsięwzięcia jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
wrzesień 2015 r.-luty 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym trzecią edycję programu edukacyjno-profilaktycznego "Chroń Dziecięce Uśmiechy", który będzie realizowany w województwie kujawsko-pomorskim. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polski Czerwony Krzyż.


Październik


1-4 października 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XVI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn 11-osobowych Olimpiad Specjalnych, który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Kujawsko-Pomorskie.
2 października 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję z okazji Dnia Diagnosty Laboratoryjnego, która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.
2-15 października 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Akcję Profilaktyczną "Jak to się stało, że zapomniałam o swoich piersiach?", organizowaną w ramach Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Express Media Sp. z o.o.
3 października 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego 2015 FST Toruń FIM Speedway Grand Prix of Poland. Z zaproszeniem wystąpił Prezydent Miasta Torunia.
7-9 października 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XI Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Zieleń Miejska - Naturalne Bogactwo Miasta. Zieleń w rewitalizacji przestrzeni publicznej". Organizatorem przedsięwzięcia jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń.
10 października 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XI Integracyjne Zawody dla Młodzieży w Tenisie Stołowym, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start Bydgoszcz".
8 października 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję dla nauczycieli pt. "Wokół dziecka i rodziny – możliwości wsparcia", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy.
9 października 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konkurs "Budowa na Medal Pomorza i Kujaw". Organizatorem przedsięwzięcia jest Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa.
9 października 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję z okazji 15-lecia Kliniki Endokrynologii i Diabetologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy.
12 października 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję pt. "Jaka strategia w samorządzie? Jaka strategia dla samorządu?", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
15-16 października 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym II edycję Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu, który odbędzie się w Turznie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
16 października 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym ogólnopolską konferencję naukową pt. "Bydgoszcz – ośrodek żeglugi śródlądowej na przestrzeni wieków", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorami przedsięwzięcia są: Miasto Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO w Bydgoszczy i Muzeum Kanału Bydgoskiego.
16 października 2015 r.

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym kongres pt. "Zdrowie w twoich rękach", który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie "Różowa Wstążeczka".
17 października 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Otwarte Mistrzostwa Kujaw i Pomorza w Szachach Szybkich, które odbędą się w Świeciu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Klub Szachowy "Gambit" Świecie.
17 października 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VIII Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową dla nauczycieli szkolnictwa szpitalnego i sanatoryjnego pt. "Budowanie poczucia sukcesu u uczniów – w tym przewlekle chorych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
17-18 października 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VI Targi Myśliwskie, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze w Bydgoszczy.
17-25 października 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest, który odbędzie się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Biuro Kultury.
22 października 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym obchody 65-lecia działalności Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy.
22 października 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Europejskiej Radziejów 2015. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie.
24 października 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Puchar Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc "XVI ŁUCZNICZKA 2015", który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start Bydgoszcz".
24-25 października 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym I Targi Bezpieczeństwa, Ochrony Mienia i Zdrowia, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest  Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze.
25 października 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym kampanię społeczna dla zdrowia nerek NEFROTEST NAKŁO 2015. Organizatorem przedsięwzięcia jest Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska.
26 października 2015 r.-30 czerwca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym kampanię społeczną "Drugie życie", która będzie realizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fresenius Medical Care Polska.
29
października 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego obchodów 35-lecia działalności Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Z zaproszeniem wystąpił Dyrektor Szpitala.
29-30 października 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym I Ogólnopolską Konferencję o Przywiązaniu, która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
październik 2015 r. – luty 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym IV Wojewódzki Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy.
październik 2015 r. – czerwiec 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym działalność Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku w roku akademickim 2015/2016. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.


Listopad


listopad 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Ogólnopolską Wystawę Drobnego Inwentarza Solec Kujawski 2015. Organizatorem przedsięwzięcia jest Bydgoskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.
3 listopada 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję pn. "Razem przeciw dopalaczom", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  w Bydgoszczy.
5-6 listopada 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VI Międzynarodową Konferencję Interdyscyplinarną z cyklu "Jeden świat - wiele kultur”, która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa "w Bydgoszczy.
6 listopada 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Młodzieżowe Zawody w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start Bydgoszcz".
6 listopada 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym obchody 95-lecia działalności Chóru Męskiego HASŁO, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Śpiewacze Męski Chór "HASŁO".
6 listopada 2015 r.-21 marca 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Konkurs Statystyczny "Ciekawość – pierwszy stopień do statystyki" dla uczniów gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.
7-16 listopada
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. Mottem  tegorocznych Bydgoskich listopadowych spotkań z kulturą chrześcijańską  będą słowa św. Jana Pawła II: "Rodzina pierwszą szkołą cnót społecznych". Organizatorem wydarzenia jest Archikonfraternia Literacka im. Niepokalanego Poczęcia NMP Dom w Bydgoszczy.
11 listopada 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym IV Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, który odbędzie się w Grucie. Organizatorem przedsięwzięcia Urząd Gminy Gruta.
15 listopada 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konkurs dowcipów "Mogileńska Beczka Śmiechu", który odbędzie się w Mogilnie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Mogilnie.
20-21 i 28-29 listopada 2015 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Konkurs Krasomówczy Przewodników i Młodzieży Szkolnej, który odbędzie się w Golubiu-Dobrzyniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Oddział PTTK w Golubiu-Dobrzyniu.
28 listopada 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym IV Szachowe Mistrzostwa Polski Rolników, które odbędą się w Przysieku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komitet Organizacyjny.
30 listopada 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VIII Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego "Sztuka Natury" 2015, który odbędzie się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń.


Grudzień


grudzień 2015 r. – marzec 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VI Kujawsko-Pomorską Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie "Bezpieczny i przyjazny region" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Straż Miejska w Toruniu.
grudzień 2015 r. – czerwiec 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VII Forum Wiedzy o Kompozytorach "Każdy Polak zna Chopina", które odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Bydgoszczy.
6 grudnia 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Mikołajkowe Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Aktywizacja.
10 grudnia 2015 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Przegląd Małych Form Scenicznych Osób Niepełnosprawnych "Serce słyszy Serce", który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Nr 7 w Bydgoszczy.
10 grudnia 2015 r.-17 marca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach z serii "Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach - Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński na tle historii polskiego Kościoła w latach 1901-1981". Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.


bez terminu


Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym wydanie albumu okolicznościowego "Bydgoszczanie o wolności" z okazji Święta Niepodległości. Organizatorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Hotelowe Majewicz Sp. z o.o. Hotel "Pod Orłem".