drukuj
Spotkanie Zespołu ds. Wsi i Rolnictwa
15/04/2019

W urzędzie wojewódzkim odbyło się dziś posiedzenie Zespołu Doradczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Wsi i Rolnictwa. Spotkaniu przewodniczył wicewojewoda Józef Ramlau.

Członkowie Zespołu Rolnego rozmawiali m.in. o aktualnej sytuacji w kraju i województwie w związku z rozprzestrzenianiem się choroby ASF u świń oraz o planowanych inwestycjach w zakresie gospodarki wodnej. Ważnym wątkiem dyskusji było o realizowanie zadań związanych z utrzymaniem wód w celu ochrony przed powodziami i suszą w 2019 roku. Podczas spotkania rozmawiano również na temat przebiegu ubezpieczeń rolnych w 2018 roku i perspektywie w zakresie ubezpieczeń rolnych w roku 2019.

Zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji i Modernizacji Rolnictwa Paweł Drzażdżewski przedstawił zebranym informacje na temat procesu rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich oraz odnośnie naboru wniosków na wsparcie dla spółek wodnych w 2019 roku.