drukuj
Nabór w ramach Funduszu przewozów autobusowych
02/08/2019

Dziś wojewoda Mikołaj Bogdanowicz ogłosił nabór dla jednostek samorządu terytorialnego o dopłaty w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na realizację tego programu w województwie kujawsko-pomorskim rząd przeznaczył blisko 18,5 mln zł.

„Zapraszam wszystkie jednostki samorządowe do wzięcia udziału w naborze w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Nabór potrwa tylko 10 dni, ale po kolejnych 10 przedstawiciele samorządów będą znali jego wyniki. Jako rząd chcemy naprawiać sytuację pod kątem przewozów autobusowych, ponieważ wiemy, że jest to obszar wielu lat zaniedbań.”- mówił wojewoda.

Dla województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2019 przewidziana została kwota dofinansowania w wysokości 18 498 597,84 zł.

Dopłata ze środków funduszu będzie przeznaczona na linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po 18 lipca 2019 r.

Wnioski o dofinansowanie  można składać do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do 12 sierpnia 2019 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do urzędu).

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru, tj. ogłoszenie i wzór wniosku, dostępne są w zakładce Komunikacja – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy [link].

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych jest państwowym funduszem, którego dysponentem jest minister infrastruktury.  W 2019 roku rząd przeznaczy 300 mln zł, a w każdym kolejnym 800 mln zł na przywracanie połączeń. Dzięki temu mieszkańcy mniejszych miejscowości będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do szkół, pracy czy lekarza.