drukuj
Informacja o przyznanych dotacjach w ramach programu "Razem bezpieczniej" edycja 2019
10/04/2019

Informujemy, że Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński zaakceptował dofinansowanie 104 projektów zgłoszonych przez wojewodów, w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.

Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do dofinansowania zostały opracowane w wyniku prac Zespołu Koordynującego rządowy „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017", działający przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji i są dostępne na stronie internetowej programu „Razem bezpieczniej":

https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/aktualnosci/4266,Dofinansowanie-projektow-w-ramach-naboru-do-Programu-0392019-informacje-biezace.html