drukuj
„InterCamp 2022” odbędzie się w województwie kujawsko-pomorskim
16/04/2019

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Andrzej Rakowicz oraz Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego hm. Anna Nowosad i Komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej hm. Jerzy Gębara podpisali dzisiaj list intencyjny w sprawie wspólnej organizacji międzynarodowego zlotu skautek i skautów.

InterCamp to międzynarodowy zlot skautów z ponad 50-letnią tradycją. Harcerze z Polski biorą w nim regularnie udział od 2007 r. W tym roku młodzi ludzie skupieni w organizacjach skautowych spotkają się w holenderskim De Steeg. Międzynarodowy Komitet InterCamp przyznał Związkowi Harcerstwa Polskiego prawo do zorganizowania tego dorocznego wydarzenia w 2022 roku w Polsce. W zlocie w Toruniu będzie uczestniczyło ok. 5 tys. skautek i skautów z kilkunastu krajów. Będzie to wspaniała okazja by młodzi ludzie z całej Europy zapoznali się z historią naszego regionu, zwłaszcza z postacią Mikołaja Kopernika, którego 550. rocznicę urodzin właśnie będziemy obchodzili.

Sygnatariusze podpisanego dzisiaj listu zadeklarowali, że podejmą niezbędne czynności w celu zorganizowania w Polsce, na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Międzynarodowego Zlotu InterCamp 2022.

W myśl listu intencyjnego Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął na siebie obowiązek koordynowania współpracy z Radą Ministrów oraz centralnymi urzędami państwowymi, uczestnictwa w zlocie przedstawicieli władz państwowych, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i konsularnego. Przedstawiciel rządu w terenie będzie też nadzorował działania służb administracji rządowej, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników zlotu.

Województwo Kujawsko-Pomorskie przyjęło rolę i tytuł Województwa Gospodarza a Miasto Toruń tytuł Miasta Gospodarza Międzynarodowego Zlotu Skautów InterCamp 2022.