drukuj
SENIOR+ Edycja 2019
22/03/2019

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania dotacji znajdują się w ogłoszeniu  o konkursie: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-edycja-2019

http://senior.gov.pl/aktualnosci

UWAGA!

Składanie ofert będzie odbywać się poprzez formularz ankiety generatora umieszczonego na stronie: https://seniorplus2019.mpips.gov.pl/ oraz dostępnym na stronie www.senior.gov.pl – do dnia 9 kwietnia 2019 r.

Składanie oferty przez GO podzielone jest na kilka kroków (szczegółowy opis i instrukcji obsługi GO zawarta w  „Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert – Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020, edycja 2019 r.”

Podpisaną papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać   do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (Wydziału Polityki Społecznej ul. Jagiellońska 3,   85-950 Bydgoszcz). Oferty w postaci elektronicznej przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

Terminy !

  • Termin składania ofert – do dnia 9 kwietnia 2019  r. do godz. 16.00.
  • Termin wysyłki ofert w formie papierowej upływa 9 kwietnia 2019 r. o godz. 24.00 (data stempla pocztowego).
  • Termin wysyłki ofert przez ePUAP upływa 9 kwietnia 2019 r.  (w godzinach pracy urzędu).

 

Osoby do kontaktu:

rtomaszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl

bkempa@bydgoszcz.uw.gov.pl

sprill@bydgoszcz.uw.gov.pl

jzietek@bydgoszcz.uw.gov.pl

tel. (052) 349 7 261, (052) 349 7 698,  (052) 349 7 689, (052) 349 77 70

 

Dodatkowy nabór Senior+ 2019
Ogłoszenie - dodatkowy nabór 2019
Oświadczenie o przyjęciu dotacji
Porozumienie na moduł I - senior + Edycja 2019
Porozumienie na moduł II - senior + Edycja 2019
Ramowy wzór sprawozdania z wykonania zadania - modul I
Senior_plus_harmonogram
Senior_plus_kosztorys
Senior_plus_sprawozdanie_modul_2
Senior_plus_sprawozdanie_roczne
Sprawozdanie z trwalosci zadania
Wzór wniosku o wypłatę dotacji