drukuj
Sukces niejedno ma imię
08/05/2019

Dzisiaj, w sali im. Bydgoskiego Marca 1981 roku,  w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, odbyło się spotkanie informacyjne Sukces niejedno ma imię, z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tuż przed rozpoczęciem konferencji w foyer sali konferencyjnej odbył się briefing prasowy. Uczestniczyli w nim Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Aleksandra Gierej, Prezes Fundacji Dorotkowo Katarzyna Minczykowska-Targowska, Przewodniczący Stowarzyszenia Jestem Andrzej Maczassek oraz reprezentujący Stowarzyszenie Visus Supremus Waldemar Kochański.

Organizacje pozarządowe są bardzo ważnym partnerem dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rocznie realizują kilkaset projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Rok bieżący jest rokiem rekordowym. Na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe Fundusz przeznaczył kwotę ponad 279 milionów złotych. Pozwoli to na zrealizowanie 570 projektów przez około 400 organizacji – mówiła Aleksandra Gierej Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON.

Warto też przypomnieć jakie są dane z naszego województwa. W naszym województwie w roku bieżącym zrealizowane zostaną 44 projekty na kwotę 17 milionów złotych, co daje nam kwotę o 3 miliony wyższą niż w roku ubiegłym. Dlatego dzisiaj chcielibyśmy, żeby o zadaniach organizacji pozarządowych mówić, ale nie do końca finanse są celem tej konferencji. Dzisiaj chcemy powiedzieć o efektach jakie osiągają organizacje pozarządowe w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. A są to efekty bardzo wymierne, bo w organizacjach jest siła i unikalna wiedza – dodała Aleksandra Gierej.

Głos zabrał również Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau.

Bardzo się cieszę, bo potrzebna jest popularyzacja tej tematyki. Przypominam sobie, że po 89 roku jedną z rzeczy, które wywarły na nas ogromny wpływ, było pojawienie się w przestrzeni publicznej osób niepełnosprawnych. Otóż, w minionym okresie te osoby były, tylko te osoby nie miały odpowiedniego zabezpieczenia i odpowiedniej opieki. I chociażby liczby, które pani dyrektor dzisiaj przytoczyła… Kwota 17 milionów złotych, o 3 miliony większa w porównaniu z rokiem ubiegłym i 44 realizowane projekty… Wszystko to pokazuje, że środki publiczne wydatkowane na ten cel, są wydatkowane dobrze.