drukuj
Zgłoszenie cennego znaleziska archeologicznego

W styczniu 2012 r. mieszkaniec miejscowości Nowe Dobra, gm. Chełmno, pow. chełmiński, zgłosił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że podczas prac niwelacyjnych w obejściu swojego gospodarstwa natrafił na coś, co w jego mniemaniu może być zabytkiem archeologicznym. Następnego dnia pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu udali się na miejsce znaleziska i stwierdzili, że mają do czynienia z grobem skrzynkowym ludności kultury pomorskiej (VIII-III w p.n.e.).

Po dwóch dniach od zgłoszenia odkrycia w miejscu znaleziska przeprowadzone zostały badania interwencyjne, mające na cele odsłonięcie, zadokumentowanie i wyeksplorowanie cennego znaleziska archeologicznego. Badania były prowadzone przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu we współpracy z pracownikami Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Obecnie trwają prace badawcze nad znaleziskiem - wykonywane są analizy antropologiczne szczątków kostnych zdeponowanych w urnach oraz prace konserwatorskie polegające na oczyszczeniu i zrekonstruowaniu odkrytych w grobie naczyń ceramicznych i innych zabytków. Prace te finansowane są z budżetu Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Nowe Dobra zabytki

Nowe Dobra zabytki

Nowe Dobra zabytki

Nowe Dobra zabytki