drukuj

Styczeń


29 stycznia 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Kujawsko-Pomorski Etap Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie - LODOŁAMACZE 2007. Organizatorem Konkursu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.


Luty


5 lutego 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym konferencję pn. "Biopaliwa-uwarunkowania i perspektywy na rynku paliw alternatywnych". Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego PARTNER w Bydgoszczy.
28 lutego 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Regionalny Program "Przedsiębiorstwo Fair Play".


Marzec


Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do uczestnictwa w pracach Kapituły do Spraw Przyznawania Nagród za Prace Naukowe i Badawcze dotyczące regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za 2006 rok. Organizatorem Konkursu jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
7 marca-1 kwietnia 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym wystawę pn. "Fotografia dzikiej przyrody". Organizatorem wystawy jest Agencja Zegart Jerzy Zegarliński w Bydgoszczy.
9 marca 2007 r.

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski objęła Patronatem Honorowym Jubileusz 20-lecia działalności pracy artystycznej Dziecięcego Zespołu Estradowego "Baretki" działający w Klubie Garnizonowym w Grudziądzu. Organizatorem jest Klub Garnizonowy w Grudziądzu.
10 marca 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym XV Forum Pszczelarzy, które odbędzie się w Przysieku koło Torunia. Forum organizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
16-17 marca 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym I Ogólnopolski Festiwal Big Bandów w Bydgoszczy. Organizatorem Festiwalu jest Pałac Młodzieży w Bydgoszczy.
19 marca 2007 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Honorowego Ogólnopolskich Obchodów 26. Rocznicy Wydarzeń "Bydgoskiego Marca 1981 roku". Organizatorem jest Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ "Solidarność".
21 marca-20 maja 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Akcję Pola Nadziei 2007. Organizatorem Kampanii jest Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii Św. Pol. Braci Męczenników w Bydgoszczy.
22 marzec 2007 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Konferencję pt. "Odnawialne Źródła Energii Szansą samowystarczalności i rozwoju regionalnego Polski". Organizatorem Konferencji jest Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne FATIMA.
31 marca-1 kwietnia 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Puchar Polski, Puchar Świata IFSS w Wyścigach Psich Zaprzęgów. Organizatorem Wyścigów jest Stowarzyszenie Miłośników Psów Zaprzęgowych SFORA NAKIELSKA.


Kwiecień


Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym edycję wojewódzką Konkursu na najlepszego studenta RP "Primus Inter Pares". Organizatorem regionalnej edycji jest Niezależne Zrzeszenie Studentów UTP Bydgoszcz
Kwiecień

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowy XV edycję konkursu "Złoty Stetoskop" o Miano Najlepszego Oddziału Szpitalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Organizatorem Konkursu jest Express Media Sp. z o.o. w Bydgoszczy
14 kwietnia 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Mini Mistrzostwa Polski dziewczynek i chłopców w wieku 7-11 lat w piłkę nożną. Organizatorem Mistrzostw jest Stowarzyszenie REDECO Sport i Rekreacja z Wrocławia
13-14 kwietnia 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym II Międzynarodowe Targi Pracy "Euro-Praca". Organizatorem jest Kujawsko-Pomorski Oddział Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej w Bydgoszczy.
13-15 kwietnia 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Organizatorem jest Fundacja "Odnowy Zabytków Miasta Torunia im. Jerzego Remera".
18 kwietnia 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym galę "Gazele Biznesu 2006". Organizatorem jest Puls Biznesu.
21 kwietnia 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym konferencję naukowo-szkoleniową "Problemy kliniczne i wspomaganie rozwoju dzieci z Zespołem Downa". Organizatorem Konferencji jest Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej UMK w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
25 kwietnia 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym obchody "Światowego Dnia Inwalidy" - "Radą i pomocą wspierajmy osoby niepełnosprawne". Organizatorem Obchodów jest Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy.
28 kwietnia 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym uroczystości upamiętniające ofiary obozu w Potulicach. Organizatorem Uroczystości jest Międzywojewódzka Rada Koordynacyjna Środowisk Byłych Więźniów Hitlerowskiego Obozu Potulice Województwa Pomorskego, Zachodnio-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Bydgoszczy przy Okręgowym Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Bydgoszczy.


Maj


5-6 maja 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym IV Międzynarodowe Targi Rolnicze AGRO-MARKET, które odbędą się we Włocławku na lotnisku w Kruszynie. Organizatorem Targów jest DORMEN - Organizator Międzynarodowych Targów Rolniczych AGRO-MARKET.
11-12 maja 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym 40. Toruński Rajd Samochodowy. Organizatorem Rajdu jest Automobilklub Toruński.
13 maja 2007 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Targi Tursytyczno-Ogrodnicze "Lato na Wsi". Organizatorem Targów jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
12 maja 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym III Wojewódzki Zjazd Kół, Szkół i Organizacji Społecznych im. Powstańców Wielkopolskich. Organizatorem Zjazdu jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkospolskich w Trzeciewnicy.
16 maja 2007 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski wyraził zgodę na udział w Komitecie Honorowym Fundacji Sztandaru Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Organizatorem jest Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Wielskopolskiego w Warszawie.
17-19 maja 2007
r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął godność członka Komitetu Honorowego III Włocławskiego Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki, który odbędzie się we Włocławku. Organizatorem Festiwalu jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
17 maja 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Konferencję Naukowo-Techniczną nt. "Odnawialnych źródeł energii - bariery i perspektywy". Organizatorem Konferencji jest Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
17 maja 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym II Dni Kultury Arabskiej pt. "Syria: Przyszłość - teraźniejszość i przeszłość". Organizatorem jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
18 maja 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym XI edycję rankingu firm "Złota Setka Pomorza i Kujaw 2006". Organizatorem Rankingu jest Gazeta Pomorska Media Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
18-20 maja 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym I Festiwal Artystyczny Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Organizatorem imprezy jest Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury "I FAPOW".
18 maja 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym III Forum Energetyki Odnawialnej. Organizatorem Forum jest Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
18-20 maja 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym XIV Kujawsko-Pomorski Zlot Szkolnych Kół Gimnazjalnych Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych pn. "Między Bydgoszczą a Toruniem".
19 maja 2007 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym V Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Cekcynie. Organizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.
19 maja 2007 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowy VI Wojewódzki Konkurs Recytacji Poezji, Prozy i Pieśni Regionalnej pod hasłem: "Bądź pozdrowiona ziemio rodzinna". Organizatorem Konkurs jest Gimnazjum nr 9 im. Oskara Kolberga we Włocławku.
19-20 maja 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym IV Targi BIELICE-ROL.
20 maja 2007

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Festiwal Sztuki Słowa VERBA SACRA. Projekt interdyscyplinarny, artystyczno -naukowo-religijny poświęcony tradycji słowa w kulturze duchowej ze szczególny uwzględnieniem dziedzictwa europejskiego. Festiwal odbędzie się w Toruniu, podczas którego czytane będą przez aktorkę Annę Seniuk wersety Bł. Matki Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Marii Karłowskiej pt. "Perły dla dzieweczki".
22-26 maja 2007 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym II Bydgoską Parafiadę Regionalną. Organizatorem jest Parafialny Klub Sportowy "Leśny" przy parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy.
22 maja 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym VIII Ogólnopolską Wystawę Wyróżnionych Prac Dyplomowych Uczniów Liceów Plastycznych "Dyplom 2007". Organizatorem Wystawy jest Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy.
23-25 maja 2007 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski wszedł w skład Komitetu Honorowego X Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: "Podążajmy śladami dziecięcioletniej przyjaźni". Organizatorem Festiwalu jest Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Brodnicy.
25-26 maja 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym XVI Ogólnopolski Spływ Płetwonurków Brdą, który co rocznie organizowany jest przez Policyjne Towarzystwo Sportowe GWARDIA w Bydgoszczy.
26 maja 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży z gminy Sicienko. Głównym organizatorem warsztatów jest Szkoła Podstawowa w Kruszynie.
25-27 maja 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym XLIV Długodystansowe Regaty Żeglarskie Związku Miast Nadwiślańskich Toruń-Bydgoszcz. Organizatorem Regat jest Toruński Okręgowy Związek Żeglarski.
26-27 maja 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym II rundę eliminacji do Mistrzostw Polski zawodów modeli zdalnie sterowanych klasy FSR. Organizatorem Zawodów jest Uczniowski Klub Sportowy KORMORAN z Bydgoszczy.


Czerwiec


2 czerwiec 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym III Regionalny Konkurs Recytatorski im. Franciszka Becińskiego. Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum nr 16 w Bydgoszczy.
2-3 czerwiec 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym XXVIII Dni Otwartych Drzwi. Organizatorem jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
2-3 czerwiec 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym II Wystawę Transportu i Logistyki "Truck & Bus Show Poland 2007". Organizatorem Wystawy jest Akademia Transportu z Bydgoszczy.
9-10 czerwiec 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. "Razem z Guziołkiem piszemy bajki". Organizatorem jest Przedszkole nr 80 w Bydgoszczy.
9-10 czerwiec 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął funkcję Przewodniczącego Komitetu Honorowego Motorowodnych Mistrzostw Świata w klasie 0-250 oraz Międzynarodowych Mistrzostw Polski w kl. 700, T-550, S-550, JT-250, 0-125, które odbędą się w Janikowie na jeziorze Pakoskim.
5 czerwiec 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym IV Festiwal Piosenki Dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa kujawsko-pomorskiego pt. "Płynie Wisła płynie a Toruń z piosenki zasłynie". Organizatorem Festiwalu jest Dom Dziecka nr 3 w Toruniu.
23-24 czerwiec 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Kujawsko-Pomorskie Dni Pola - Grubno 2007. Organizatorem jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
26-27 czerwca 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Międzynarodową Konferencję Procesów Energii ECO-EURO-ENERGIA, której tematem jest "Inteligentna energia dla Polski i Euopy 2007-2013". Organizatorem Konferencji są Targi Bydgoskie SAWO Sp. z o.o.
27 czerwca 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Konferencję ZZabezpieczenie warunków życia ludności w wieku poprodukcyjnym w województwie Kujawsko-Pomorskim". Organizatorem Konferencji jest Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
30 czerwca-1 lipca 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym XXX Międzynarodowe Targi Rolno "Przemysłowe AGRO-TECH 2007". Targi odbędą się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w dniach 30.06-01.07. Organizatorem Targów jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.


Lipiec


13-15 lipiec 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym 48. Dni Borów Tucholskich. Organizatorem uroczystości jest Burmistrz Tucholi.
14-15 lipca 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Myśliwskiej i Wieżowej w Tucholi, Główni organizatorzy: Zespół Szkół leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy, UM w Tucholi, Starostwo Powiatowe w Tucholi.
11-24 lipca 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym "Ekspedycję Trampingową Wybrzeże. Reaktywacja" organizowaną przez grupę miłośników Bydgoszczy.
29 lipca 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny "Jarmark z królewną Anną" w Brodnicy.


Sierpień


27 lipca-5 sierpnia 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął propozycję udziału w Komitecie Honorowym XII Mistrzostw Świata Modeli Śmigłowców Zdalnie Sterowanych, które odbędą się we Włocławku. Organizatorem Mistrzostw jest Aeroklub Włocławski.
9 sierpnia 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Turniej Kręglarski "Razem dla dzieci". Organizatorem jest Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Powiatu Tucholskiego "Dziecko w rodzinie"
23-25 sierpnia 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wszedł w skład Komitetu Honorowego XI Spadochronowych Mistrzostw Związku Polskich Spadochroniarzy w celności lądowania. Organizatorem Mistrzostw jest IV Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy
23-26 sierpnia 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym imprezę dla dzieci i młodzieży "Kultura i sport bez tłumacza 2007" organizowaną przez Urząd Miejski w Żninie.
25-26 sierpnia 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Pałuckie Targi Rolne i Wystawę Zwierzat w Żninie.
25-26 sierpnia r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym "Festiwal Smaku", który odbędzie się w Grucznie. Organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły.


Wrzesień


Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym "Budowę na medal Pomorza i Kujaw" w Bydgoszczy, organizowaną przez Pomorsko-Kujawską Izbę Budownictwa.
1-2  września 2007 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym V Rundę Mistrzostw Polski w Wyścigach Równoległych na 1/4 mili. Organizatorem jest Automobilklub Toruński.
7-9 września 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym V Rundę Turystycznych Motorowych Mistrzostw Polski, start w Toruniu.
8-9 września

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym XVII Targi "Rypin Agra 2007", które odbędą się w Rypinie. Organizatorem jest Urząd Miejski w Rypinie.
9-12 września 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym 50. Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz 11 Międzynarodową Konferencję Chemii Środowiska. Organizatorem tego wydarzenia jest UMK w Toruniu Zakład Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii.
11-12 września 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym II Konwent Informatyków Administracji Publicznej Pomorza i Kujaw. Organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych w Bydgoszczy.
14-15 września 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Ogólnopolskie Spotkania Ekologiczne w Przysieku. Organizatorem jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku.
14-16 września 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Europejski Kongres EUFAMI 2007. Organizatorem Kongresu jest Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie POL-FAMILIA w Toruniu.
14-16 września 2007 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Kampanię "Sprzątanie Świata-Polska 2007". Organizatorem Kampanii jest Fundacja Nasza Ziemia.
15 września 2007 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął VI Wojewódzkie Zawody Młodzieżowe Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF. Organizatorem Zawodów jest Związek OSP RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
17 wrzesień 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym uroczystość poświęconą 68. Rocznicy napaści ZSRR na Polskę oraz Dniu Sybiraka. Organizatorem uroczystości jest Związek Sybiraków z Bydgoszczy.
18 września 2007 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym konferencję "Polska Racja Stanu - Wczoraj i Dziś" . Organizatorem Konferencji jest Forum Młodych PiS.
20-21 września

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Targi Edukacyjne EDU-EXPO 2007, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem jest EUROEXPO Sp. z o.o.
20-22 września 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. "Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu". Organizatorem Konferencji jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Wydział Nauk o Zdrowiu.
22-23 września 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Mistrzostwa Świata w Karate Shotokan Kadetów, Juniorów i Seniorów, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem Mistrzostw jest Stowarzyszenie Klub Sportowy "BUSHI-DO" w Bydgoszczy.
22-23 września 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Wystawę Integracyjną pt. "Dziecięce Graffiti - moje uczucia, pokaż jak mnie widzisz". Organizatorem jest Stowarzyszenie Klub Sportowy "BUSHI-DO".
27-28 września 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym krajową konferencję pn. "Gospodarka Odpadami Medycznymi i Weterynaryjnymi Bydgoszcz-2007". Organizatorem Konferencji jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Bydgoszczy.
29 września 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym VI Międzynarodową Spartakiadę Integracyjną Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem Spartakiady jest Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria" w Inowrocławiu.
29 września 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wszedł w skład Komitetu Honorowego XXVI Biegu Ulicznego im. Bronisława Malinowskiego, który odbędzie się w Grudziądzu.
wrzesień-grudzień 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym IX edycję konkursu Księgowy Roku. Organizatorami są: Sage Symfonia, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Grupa Wydawnicza INFOR.


Październik


Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym V Ogólnopolski Ranking Liderzy Eksportu, organizowany przez Amadeus Art. Z Bydgoszczy.
5-6 października 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym konferencję naukową "Autyzm i problemy pokrewne w kontekście zaburzeń zachowania i edukacji społecznej" organizowaną Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom".
10-11 października 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Targi Zaopatrzenia Wojska, Straży Granicznej i Policji LOGISPOL 2007 w Bydgoszczy.
9-12 pażdziernika 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym VIII Mistrzostwa Polski Policji w Wędkarstwie Spławikowym. Organizatorem jest KW Policji w Bydgoszczy.
11-13 października 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym konferencję naukową "Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy" organizowaną przez Zakład Klimatologii Instytutu Geografii UMK Toruń.
12-13 października 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Sytuacja człowieka słabegowe współczesnej cywilizacji - OBECNOŚĆ I NIEOBECNOŚĆ" Organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman
10-12 październik 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wszedł w skład Komitetu Honorowego VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-technicznej pn. "Osiągnięcia Proekologiczne w przemyśle i energetyce". Organizatorem Konferencji jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Torunia Wydział Chemii.
11-13 października 2007 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Toruńskie Spotkania Konserwatorów KONSERWACJE, w ramach których przeprowadzone zostaną XII Targi Konserwatorskie, IV Międzynarodowa Wystawa Sakralna "Kościoły" i X Forum Konserwatorów, którego tematem przewodnim będzie "Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO szansą czy zagrożeniem dla zabytków". Organizatorem jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Ośrodek Ochrony Zabytków Publicznych i Targi Toruńskie.
16 października 2007 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym charytatywną zbiórkę krwi dla Kliniki Onkologii i Hematologii w Bydgoszczy. Organizatorem zbiórki jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie.
21 października 2007 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski wszedł w skład Komitetu Honorowego XV Biegu Sztafetowego Szlakiem Męczeńskiej Drogi Księdza Jerzego Popiełuszki. Organizatorem jest Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ "Solidarność".
26-28 października 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Mistrzostwa Europy w wyścigach psich zaprzęgów w warunkach bezśnieżnych. Organizatorem jest Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów.


Listopad


3-4 listopada 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym VI Ogólnopolskie Wyścigi Psich Zaprzęgów Myślęcinek 2007. Organizatorem Wyścigów jest Klub Miłośników Psich Zaprzęgów "Śnieżne psy".
3-18 listopada 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym XXVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. Organizatorem jest Dom Bydgoski Archikonfraternia Literacka w Warszawie.
7-11 listopada 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym V Międzynarodowy Festiwal Filmowy Toruń Film Festiwal TOFIFEST.
8 listopada 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Honorowym Patronatem powołanie Regionalnego Centrum Pomocy Psychologicznej przy Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy.
11-19 listopada 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wszedł w skład Komitetu Honorowego Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Toruń 2007. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury "Dwór Artusa".
19 listopada 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorsk objął Patronatem Honorowym realizację zdania "Razem przeciwko agresji i uzależnieniom" w ramach realizacji programu "Razem Bezpieczniej". Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie "Bezpieczeństwo Dziecka" z Bydgoszczy.
23 listopada 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym V Jubileuszowy Kongres Eksporterów Polski i Konkursy: "Wybitny Eksporter Roku 2007" oraz "Wybitny Dziennikarz Roku 2007". Organizatorem jest Stowarzyszenie Klub Eksportera z Warszawy


Grudzień


1 grudnia 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym cykl imprez żeglarskich pn. "Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego w klasie Optimist - młodzik do lat 13 grupa B". Organizatorem imprezy jest Klub Sportowy ZJEDNOCZENI w Bydgoszczy.
1 grudnia 2007 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Obchodów 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w latach 2007-2008. Organizatorem Obchodów jest Wojewoda Wielkopolski.
8 grudnia 2007 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym obchody 500-lecia Archikonfraterni Literackiej połączone z 25-leciem istnienia Domu w Bydgoszczy. Organizatorem jest Archikonfraternia Literacka w Warszawie - Dom w Bydgoszczy.
8 grudnia 2007 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Samochodowe Kryterium Asów Bis. Organizatorem jest Automobilklub Toruński
13 grudnia 2007 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym konkurs artystyczny "Kujawy w Europie. Muzyka i literatura łączą kraje i narody". Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy.
27 grudnia 2007 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym wojewódzkie uroczystości z okazji 89. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Organizatorem uroczystości jest Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Zarząd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy


bez terminu

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym XII Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Szczeciński

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym kampanię społeczną KREWNIACY. Organizatorem Kampanii jest Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi z Warszawy.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym program edukacyjny "Serce na start". Inicjatorem przedsięwzięcia jest Szkoła Ratownictwa i Pierwszej Pomocy Fundacja "Świat Dzieciom" Oddział w Bydgoszczy.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym program pt. "Zdrowy Nastolatek", organizowany przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Obchodów 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w latach 2007-2008. Głównym organizatorem Obchodów jest Wojewoda Wielkopolski.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym konferencję naukową "Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy" organizowaną przez Zakład Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu, Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w Toruniu oraz Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Katalog "EKO Polska" , który opublikuje WydawnictwoNegatyw sp. z o.o.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym program "Wolne i Otwarte Oprogramowanie w Szkole", Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, rok szkolny 2007/2008.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym "Konkurs wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach"Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, rok szkolny 2007/2008.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym akcję wydania ksiązeczki "Rowerem bezpiecznie". Organizatorem jest Fundacja Kiwanis International Klub Bydgoszcz "Nad Brdą".

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym akcję "Ratujemy organy", która rozpocznie się jesienią 2007. Organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym Program "Solidna Firma 2007". Organizatorem jest Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym kampanię multimedialną w ramach profilaktyki HIV/AIDS "W życiu jak w tańcu każdy krok ma znaczenie". Organizatorem jest Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął Patronatem Honorowym projekt "Przedsiębiorcza młodzież", który będzie realizowany w roku szkolnym 2007/2008. Organizatorem jest Studenckie Forum BCC.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął członkostwo w Komitecie Honorowym Kujawsko-Pomorskiego Salonu Maturzystów "Perspektywy 2007". Organizatorem jest Fundacja Perspektywy i Centralna Komisja Egzaminacyjna.