drukuj

Styczeń

17 stycznia 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego ogólnopolskich obchodów Dnia Judaizmu, które odbędą się w Toruniu. Z zaproszeniem wystąpił Biskup Toruński.
23-24 stycznia 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Międzynarodową Wystawę Drobnego Inwentarza Brodnica 2016. Organizatorem przedsięwzięcia jest Bydgoskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza z siedzibą w Serocku.
28-29 stycznia 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Jakość w sporcie", która odbędzie się we Włocławku. Z zaproszeniem wystąpił Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Luty


luty 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym regionalną galę rankingu "Gazele Biznesu 2015", która odbędzie się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
luty-marzec 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym plebiscyt "BELFER ROKU 2015/2016". Organizatorem przedsięwzięcia jest "Gazeta Pomorska".
6 lutego 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konkursy: "Biznesmen 25-lecia" i "Lider Wspierania Przedsiębiorczości 25-lecia", których wyniki zostaną ogłoszone podczas Wielkiego Balu Biznesu w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
19-21 lutego 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym II Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Uczniów Szkół Muzycznych, który odbędzie się w Turznie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Romantycznego w Turznie.
27 lutego 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XII Szachowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Honorowych Dawców Krwi PCK”, które odbędą się w Ostaszewie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Ostaszewie.
28 lutego 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym III Ogólnopolski Bieg Niezłomnych, który odbędzie się w Białych Błotach. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komitet Uczczenia Żołnierzy Wyklętych z Gminy Białe Błota.
luty-czerwiec 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym cykl działań skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, który będzie realizowany w ramach Forum Dyrektorów Szkół Specjalnych i Integracyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty.


Marzec


marzec-czerwiec 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konkurs "Koło Gospodyń Wiejskich Regionu", który będzie prezentowany na antenie TVP Bydgoszcz. Organizatorami przedsięwzięcia są: Wojewódzka Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Bydgoszczy oraz Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy.
marzec - grudzień 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym program pilotażowy "Motocykl ratunkowy", realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
5 marca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XXIV Forum Pszczelarzy, które odbędzie się w Przysieku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu.
5-6 marca 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XI Targi Budownictwa i Targi Mieszkaniowe "OD DZIAŁKI PO DOM" oraz IX Kujawsko-Pomorskie Targi "INVEST-TOR", które odbędą się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia są Targi Toruńskie Sp. z o.o.
16-18 marca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym V Kujawsko-Pomorskie Spotkania Teatralne "Zwierciadła", które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy.
19 marca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XXI Konkurs Recytatorski Poezji K.K. Baczyńskiego, który odbędzie się we Włocławku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół nr 4 we Włocławku.
22 marca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Forum Gospodarcze: Eksport pierza i puchu - rozwojowa specjalizacja rolnictwa Nadgopla i Kujaw, które odbędzie się w Inowrocławiu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi.
22 marca 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym I Międzyszkolne Przesłuchania "Preludium konkursowe – Viole i Violinki", które odbędą się w Górsku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku.


Kwiecień

 

kwiecień-czerwiec 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym 6. edycję ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Akademii Ratownictwa LUX MED ”Umiem pomóc”, która będzie realizowana w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest LUX MED. Sp. z o.o.
kwiecień-wrzesień 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym etap regionalny konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie - Lodołamacze 2016. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON.
kwiecień-grudzień 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym akcję "Ogólnopolskie szczepienia przeciwko nudzie", która będzie realizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fabryka Aktywności Młodych.
1 kwietnia 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym II Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych, który odbędzie się w Kruszwicy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
2-3 kwietnia 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XXXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa i Instalacji "GRYF-BUD", VI Targi Energii Odnawialnej TEO oraz I Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie "BHP-BUD", które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest ZPU Romex Sp. z o.o.
5-7 kwietnia 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym kujawsko-pomorską edycję programu "Drogowskazy Kariery", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Niezależne Zrzeszenie Studentów przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
5-7 kwietnia 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Festiwal BOSS 2016, który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club.
5-8 kwietnia 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VIII Mistrzostwa Służby Więziennej w Piłce Halowej, które odbędą się w Cekcynie i w Koronowie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Okręgowa Służba Więzienna w Bydgoszczy.
7-8 kwietnia 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym inaugurację działalności IDEA Przestrzeń Biznesu, która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
7-8 kwietnia 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XI Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji "Prawo-Rodzina-Praca", który odbędzie się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Koło Naukowe Retoryki Sądowej przy Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
9-10 kwietnia 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VI Targi Turystyczne "WYPOCZYNEK" oraz VI Toruński Festiwal Smaku, które odbędą się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia są Targi Toruńskie Sp. z o.o.
12 kwietnia 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Wojewódzką Konferencję dla Pedagogów pt. "Wielospecjalistyczna współpraca szkoły i instytucji w procesie rehabilitacji oraz wspomagania rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem i specyficznymi zaburzeniami rozwoju języka", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy.
16 kwietnia 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję pt. "Strategia profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego - Zdrowie dla Kujaw i Pomorza", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Katedra i Zakład Promocji Zdrowia  Collegium Medicum UMK w Toruniu.
16 kwietnia 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Harcerskie Zawody Sportowe HarcCup 2016, które odbędą się w Ciechocinku. Organizatorem przedsięwzięcia jest 8. Ciechocińska Drużyna Harcerzy "SPARTANIE".
19-20 kwietnia 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XXI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, które odbędzie się w Inowrocławiu. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miasta Inowrocławia.
21 kwietnia 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym obchody 100-lecia powstania oraz 10. Rocznicy nadania imienia Józefa Sołtykiewicza Szkole Podstawowej w Węgiersku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa w Węgiersku.
21-23 kwietnia 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego Targów Wsparcia Bezpieczeństwa i Obronności "LOGIS-MIL 2016", które odbędą się w Bydgoszczy. Z zaproszeniem wystąpił Prezes Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych.
22-24 kwietnia 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XII Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Motoklasyczni.
23 kwietnia 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym uroczystości 71. rocznicy wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Potulicach, zakończenia II wojny światowej oraz miesiąca pamięci narodowej, które odbędą się w Potulicach. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół im. "Dzieci Potulic" w Potulicach.
28 kwietnia 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym uroczystość nadania sztandaru Centralnej Grupie Działań Psychologicznych im. Króla Stefana Batorego, która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla Centralnej Grupy Działań Psychologicznych.
30 kwietnia-31 lipca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym I Turniej Czterech Stajni o Puchar AVIVA, który odbędzie się w Łojewie, w Balczewie, w Ciechocinku i Bydgoszczy. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Klub Jeździecki Stajnia Jarużyn.


Maj

 

maj 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym ranking „Samorządowy Menedżer Regionu, który zakończy się galą finałową w Warszawie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Bonnier Business Polska, wydawca "Pulsu Biznesu".
5 maja 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym uroczystość ZZ uśmiechem przez świat" – nadanie Orderu Uśmiechu połączone z obchodami II Wojewódzkiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, która odbędzie się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół nr 6 w Toruniu.
7-8 maja 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Targi Turystyczno-Ogrodnicze "Lato na wsi" i Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych, które odbędą się w Minikowie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
9 maja 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym U-DAR Galę z okazji Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej, która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie "Udarowcy - liczy się wsparcie".
13 maja 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym III Międzywojewódzki Przegląd Inscenizacji Teatralnych dla Szkół Podstawowych "ANTONÓWKA", który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy.
14 maja 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XI Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, który odbędzie się w Mroczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy.
15 maja 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XVI Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych, który odbędzie się w Golubiu-Dobrzyniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu.
16 maja 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym obchody 130-lecia działalności Szpitala przy ul. Seminaryjnej w Bydgoszczy oraz 110-lecia działalności Szpitala przy ul. Meysnera w Smukale. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
17-21 maja 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Imprezę "966", która odbędzie się w Gniewkowie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Gniewkowie.
18-20 maja 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym III Międzynarodowy Kongres Azjatycki, który odbędzie się w Toruniu. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Azji i Pacyfiku.
18-21 maja 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VII Bydgoski Festiwal Nauki "Złap bakcyla nauki". Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w konsorcjum z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.
19 maja 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego uroczystości poświęcenia sztandaru Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy. Z zaproszeniem wystąpił Prezes Zarządu Okręgowego Związku Motorowego w Bydgoszczy.
19 maja 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję pn. "Nowoczesne technologie kryminalistyczne w obliczu przestępczości XXI wieku", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy.
19-20 maja 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do udziału w komitecie honorowym V Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego, która odbędzie się w Bydgoszczy. Z zaproszeniem wystąpiła Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji.
20 maja 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję "Zespół Downa.. Odpowiedzi na pytania", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest NZOZ Dom Sue Ryder prowadzony przez Pallmed Sp. z o.o.
20-21 maja 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym X Międzynarodową Wystawę AIR FAIR 2016, która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
20-22 maja 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym III Letnie Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego pn. "Trudny pacjent", które odbędzie się w Grudziądzu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Grudziądzkie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych.
21 maja 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym X Ogólnopolski Konkurs "Ratujemy życie", który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorami przedsięwzięcia są: Zespół Szkół nr 22 w Bydgoszczy oraz bydgoski oddział Fundacji Świat Dzieciom.
21 maja 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym etap wojewódzki XXIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.
21-22 maja 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XIII Regionalne Targi Rolne, które odbędą się w Bielicach. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Mogilnie.
25 maja 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Wojewódzki Konkurs Poezji Regionalnej, którego finał odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Gimnazjum nr 16 im. J.I. Paderewskiego w Bydgoszczy
25 maja 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym IX Konkurs Chórów i Zespołów Wokalnych "Wokalis", który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bydgoszczy.
26-29 maja 3016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej, który odbędzie się w Brodnicy. Z zaproszeniem wystąpił Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu.
27-28 maja 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym 51. Regaty na Wiśle Związku Miast Nadwiślańskich Toruń – Solec Kujawski. Organizatorem przedsięwzięcia jest Toruński Okręgowy Związek Żeglarski.
29 maja-1 września 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym IX edycje programu "Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje". Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Integracja i Współpraca.
30 maja 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego uroczystości zakończenia inwestycji i otwarcia szpitala w Brodnicy. Z zaproszeniem wystąpili: Starosta Brodnicki i Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.


Czerwiec


1-3 czerwca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorami przedsięwzięcia są: Komitet Organizacyjny Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej.
2-3 czerwca 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym IV Sympozjum "Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce", które odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
3 czerwca 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym uroczystość wręczenia sztandaru Bydgoskiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszeniu Oświatowo-Technicznemu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Bydgoski ZDZ Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne.
4 czerwca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję pn. "Trzy pokolenia kobiet wiejskich – spojrzenie w przyszłość", która odbędzie się  w Przysieku. Organizatorami przedsięwzięcia są: Regionalna Rada KGW w Toruniu oraz Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu.
4-5 czerwca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XXXVII Dni Otwartych Drzwi, które odbędą się w Zarzeczewie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
5 czerwca 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym kampanię społeczną dla zdrowia nerek NEFROTEST BRODNICA 2016. Organizatorem wydarzenia jest Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska.
8 czerwca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym finał rozgrywek Pucharu Polski w piłce nożnej na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej.
9-10 czerwca 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję naukową z okazji 50-lecia Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Bydgoski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.
9-10 czerwca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VIII Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich KLAPS, który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Samorząd Uczniowski VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.
10 czerwca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego deportacje Polaków na Sybir w czasie II wojny światowej, która odbędzie się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Sybiraków Oddział w Toruniu.
10 czerwca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym I Mistrzostwa Województwa w Piłce Nożnej Samorządowców, które odbędą się w Lipnie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie SPORT DLA WSZYSTKICH.
10-11 czerwca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XII Norbertańskie Dni Młodych, które odbędą się w Strzelnie. Organizatorami przedsięwzięcia są: Parafia pw. Świętej Trójcy w Strzelnie i Muzeum Romański Ośrodek Kultury w Strzelnie.
11 czerwca 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym III Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lekkoatletyce, które odbędą się w Brodnicy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dom Dziecka w Brodnicy.
11-12 czerwca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Święto Starego Fordonu, które odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu.
12 czerwca 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym IV Koncert Charytatywny "Gramy dla Michałka", który odbędzie się w Nakle nad Notecią. Organizatorami wydarzenia są Państwo Maria i Wojciech Łassa.
12 czerwca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym V edycję Święta Wsi Ziemi Dobrzyńskiej, Chełmińskiej i Kujawskiej, która odbędzie się w Ciechocinie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Gminy Ciechocin.
14-16 czerwca 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XIX Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się w Brodnicy. Organizatorami przedsięwzięcia są: Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski i Rada Programowa WTZ w Brodnicy.
15-17 czerwca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VI Festiwal Kultury Młodzieży OHP który odbędzie się w Brodnicy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu.
20-25 czerwca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego Mistrzostw Europy w Szermierce, które odbędą się w Toruniu. Z zaproszeniem wystąpił Prezydent Miasta Torunia.
24-26 czerwca 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Ogólnopolskie Zawody Spławikowe z cyklu Grand Prix o Puchar Łuczniczki, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polski Związek Wędkarski Oddział w Bydgoszczy.
24-27 czerwca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Dni Rypina. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miasta Rypin.
25 czerwca 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VIII Memoriał Kazimierza Derendy w strzelaniu z kbks Klubów Honorowych Dawców Krwi, które odbędą się w Inowrocławiu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polski Czerwony Krzyż Rejonowa rada HDK w Inowrocławiu.
25 czerwca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VI Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej, który odbędzie się w Inowrocławiu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy.
26 czerwca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym kampanię społeczną dla zdrowia nerek NEFROTEST BYDGOSZCZ 2016. Organizatorem przedsięwzięcia jest Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska.
28 czerwca 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XV Olimpiadę Sportową Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbędzie się w Nowej Wsi Wielkiej. Organizatorami przedsięwzięcia są: Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Rodzin oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.
28 czerwca - 3 lipca 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Międzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet Bella Cup, który odbędzie się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
30 czerwca-3 lipca 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Mistrzostwa Polski w Strzelectwie Sportowym Osób Niepełnosprawnych. Które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "START BYDGOSZCZ".


Lipiec


2-3 lipca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XXXIX Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH i Ogólnopolską Wystawę Bydła Hodowlanego, które odbędą się w Minikowie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
3 lipca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym koncert charytatywny na rzecz dzieci niepełnosprawnych, który odbędzie się w Brodnicy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Brodnickie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "NADZIEJA".
8-10 lipca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do Komitetu Honorowego 40. Jubileuszowego Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego, który odbędzie się w Golubiu-Dobrzyniu. Z zaproszeniem wystąpił Prezes Zarządu Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu.
10 lipca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym projekt "Kujawskie nowalijki - czyli jak żyć długo, zdrowo i szczęśliwie", który odbędzie się w Kruszwicy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Gmina Kruszwica.
16 lipca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym I Bieg Szlakiem Trzech Dębów, który odbędzie się w Łącku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości.
19-24 lipca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce, które odbędą się w Bydgoszczy. Z zaproszeniem wystąpił Prezydent Miasta Bydgoszczy.
22-31 lipca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego Mistrzostw Europy FAI Modeli Śmigłowców Zdalnie Sterowanych w konkurencjach F3C i F3N, które odbędą się na lotnisku Kruszyn. Z zaproszeniem wystąpił Prezes Zarządu Aeroklubu Włocławskiego.
24 lipca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym kruszwickie obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy.
29-31 lipca 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Łucznictwie, która odbędzie się w Dobrczu. Organizatorem przedsięwzięcia jest ULKS "Zryw" w Dobrczu.


Sierpień


6 sierpnia 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym I Piknik Ratowniczy, który odbędzie się w Zakrzewie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Kujawska Sekcja Ratownicza.
7 sierpnia 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XIV Wielki Festyn Pomidorowy, który odbędzie się w Jeziorach Wielkich. Organizatorem przedsięwzięcia jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich.
20 sierpnia 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym IX Regaty Żeglarskie im. kpt. Tadeusza Ziółkowskiego o Puchar Burmistrza Koronowa, które odbędą się na Zalewie Koronowskim. Organizatorem przedsięwzięcia jest Gmina Koronowo.
20-21 sierpnia 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XX Jubileuszowe Pałuckie Targi Rolne, które odbędą się w Żninie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN.
20-21 sierpnia 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Festiwal Smaku, który odbędzie się w Grucznie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły.
21 sierpnia 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XXXIII Wojewódzki Dzień Pszczelarza, który odbędzie się w Kruszwicy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy.
26-27 sierpnia 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym  XI Ogólnopolski Festiwal Radosnych Serc, który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja "Nowe Pokolenie" w hołdzie Janowi Pawłowi II.
27 sierpnia 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Zawody Wędkarskie o Puchar Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które odbędą się w Kruszwicy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polski Związek Wędkarstwa Koło w Kruszwicy.
27-28 sierpnia 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym targi Maszyn i Urządzeń Rolniczych AGRO-FARMA 2016, które odbędą się w Kowalewie Pomorskim. Organizatorem przedsięwzięcia jest World Trade Center Poznań Sp. z o.o.
28 sierpnia 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konkurs na Najładniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy, który odbędzie się podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Wrzesień

 

wrzesień-październik 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konkurs literacki "Moje miasto - z gwarą bydgoską w tle" dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy.
wrzesień 2016 r.-czerwiec 2017 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym regionalną edycję programu „Szlachetna Paczka’. Organizatorem programu jest Stowarzyszenie WIOSNA.
1-4 września 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego XIX Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych OPTAN 2016, który odbędzie się w Grudziądzu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka.
2 września 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym uroczystość pn. "Miednoje 1940", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest NSZZ Policjantów przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
10 września 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym obchody 25-lecia powstania IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy i 10-lecia prowadzenia programu matury międzynarodowej - International Baccalaureate. Organizatorem przedsięwzięcia jest IX LO w Bydgoszczy.
10-11 września 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym imprezę plenerową pn. "Świętomięs Polski", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
11 września 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VII Bieg Pamięci Narodowej na Szwederowie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Rada Osiedla Szwederowo.
11-12 września 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym obchody 25-lecia działalności NSZZ „Solidarność”-80, które odbędą się w Szczecinie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”-80.
12 września 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym obchody 25-lecia działalności Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników Zarząd Okręgowy  w Bydgoszczy.
14-18 września 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego 6. Akademickich Mistrzostw Świata w Strzelectwie Sportowym, które odbędą się w Bydgoszczy. Z zaproszeniem wystąpił Prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
15-17 września 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. "Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich", które odbędzie się w Bydgoszczy i w Żninie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
16 września 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym obchody Dnia Sybiraka, które odbędą się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Sybiraków Oddział w Toruniu.
17 września 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym obchody 77. rocznicy napaści ZSRR na Polskę oraz obchody Dnia Sybiraka, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Sybiraków Oddział w Bydgoszczy.
19-20 września 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego Kujawsko-Pomorskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2016. Z zaproszeniem wystąpił prezes zarządu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.
20 września 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym obchody 25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.
20 września 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym IV Konferencję „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”, która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.
20-21 września 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję "Miasto Plus. Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii", która odbędzie się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.
22-23 września 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym sesję naukową pn. "Olędrzy – osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy", która odbędzie się w Wielkiej Nieszawce. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO.
25 września 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym obchody 25-lecia samorządu aptekarskiego, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska.
25-27 września 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komitet Organizacyjny Zjazdu.
29 września-1 października 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VI Regionalny Konkurs Orki dla młodzieży szkół rolniczych oraz III Wojewódzki Konkurs Orki dla rolników województwa kujawsko-pomorskiego, które odbędą się w Bielicach. Organizatorami przedsięwzięcia są: Fundacja Powiatu Mogileńskiego i Starostwo Powiatowe w Mogilnie.
29 września-2 października 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym 17. Ogólnopolski Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów "ARS 2016", który odbędzie się we Włocławku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.


Październik

 

październik 2016 r.-czerwiec 2017 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym kujawsko-pomorską edycję programu Akademia Przyszłości. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie WIOSNA.

1 października 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski  objął patronatem honorowym II Bieg generała Jana Henryka Dąbrowskiego, który odbędzie się w gminie Białe Błota. Organizatorem przedsięwzięcia jest Pani Aldona Rybka.
1 października 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego 2016 Toruń FIM Speedway Grand Prix of Poland. Z zaproszeniem wystąpił Prezydent Miasta Torunia.
1 października 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym koncert charytatywny "Głosy dla Hospicjum", który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie im. Sue Ryder.
1 października 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym IX ogólnopolską konferencję szkoleniową dla nauczycieli szkolnictwa szpitalnego i sanatoryjnego pod hasłem „Różne sposoby radzenia sobie z przejawami trudnych zachowań uczniów, w tym zachowań agresywnych”, która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
1-2 października 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym VII Targi Myśliwskie, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze w Bydgoszczy.
6-7 października 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym III Powiatową Konferencję "Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy - cyberprzestępczość oraz funkcjonowanie numeru alarmowego 112", która odbędzie się w Fojutowie. Organizatorami przedsięwzięcia są: Powiat Tucholski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi oraz Powiatowa Komenda Policji w Tucholi.
7 października 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym I Forum Kujawsko-Pomorskie Psychiatrii Środowiskowej pt. "Psychiatria bliżej ludzi", które odbędzie się w Toruniu. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
8 października 2016-1 października 2017 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego  obchodów 300-lecia powstania Kościoła i Klasztoru w Trutowie. Z zaproszeniem wystąpił Przeor Klasztoru Karmelitów w Trutowie.
13-15 października 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję "Interdyscyplinarne oblicza dermatologii", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komitet Naukowy Konferencji.
12-14 października 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XII Konferencję Naukowo-Techniczną pod hasłem "Zieleń miejska - Naturalne Bogactwo Miasta. Tereny zieleni wobec zmian klimatu", która odbędzie się w Toruniu. Organizatorami przedsięwzięcia są: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Toruniu i Urząd Miasta Torunia.
15-23 października 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST, który odbędzie się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Biuro Kultury.
19-20 października 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym trzecią edycję Europejskiego Kongresu Menedżerów Agrobiznesu, który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
20-21 października 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym IV ogólnopolską konferencję pt. "Edukacja dla Bezpieczeństwa a nauczanie pierwszej pomocy – zintegrowane działania służb ratowniczych i placówek oświatowych", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Gimnazjum nr 24 im. J. Sulimy-Kamińskiego w Bydgoszczy.
21-23 października 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Zjazd Komisji Krajowej Niezależnego Zrzeszenia Studentów, który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
22 października 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym 19. edycję ogólnopolskiego konkursu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców, który zakończy się galą finałową w Warszawie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Warszawska Izba Przedsiębiorców.
24 października 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konkurs "Budowa na Medal Pomorza i Kujaw 2016", który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa.
październik 2016-luty 2017 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym V Wojewódzki Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych, którego finał odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy.


Listopad

 

3 listopada 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję pn. "Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne?", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

4-5 listopada 216 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję z okazji 10 lat Leczenia Biologicznego Chorób Reumatycznych w Polsce oraz 10-lecia działalności Oddziału Klinicznego, Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polskie Towarzystwo Reumatologiczne Oddział Kujawsko-Pomorski.
4-13 listopada 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie Dom w Bydgoszczy.
5 listopada 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym spotkanie jubileuszowe z ks. abp. Henrykiem Muszyńskim pn. "W cieniu dobrego drzewa", które odbędzie się w Bydgoszczy. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Komitet Organizacyjny XXXV TKCh w Bydgoszczy.
11 listopada 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym V Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, który odbędzie się w Grucie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Gmina Gruta.
12 listopada 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym koncert patriotyczny dla uczczenia Święta Niepodległości, który odbędzie się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza.
14 listopada 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję pt. "Komercjalizacja badań naukowych szansą dla naukowców i przedsiębiorców województwa kujawsko-pomorskiego", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
15 listopada 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym uroczystość wręczenia sztandaru Zakładowi Karnemu w Inowrocławiu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zakład Karny w Inowrocławiu.
15 listopada 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym obchody 100. rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza, które odbędą się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL "Przymierze" w Bydgoszczy.
19 listopada 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym wojewódzkie obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, które odbędą się w Inowrocławiu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy.
25 listopada-4 grudnia 2016 r.

IX Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego "Sztuka Natury" 2016, który odbędzie się w Bydgoszczy i w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Toruniu.
25 listopada-4 grudnia 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym IX Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego "Sztuka Natury" 2016, który odbędzie się w Bydgoszczy i w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Toruniu.
29 listopada 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym konferencję naukowo-szkoleniową pt. "Zaufaj szczepieniom", która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii dla województwa kujawsko-pomorskiego.
30 listopada 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym projekt pt. "Gęsina nie tylko na św. Marcina", który będzie realizowany w Żabnie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Nasza Przyszłość" w Żabnie.


Grudzień


grudzień 2016-marzec 2017 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Kujawsko-Pomorską Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie "Bezpieczny i przyjazny region", której finał odbędzie się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Straż Miejska w Toruniu.
7 grudnia 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym II Wojewódzki Przegląd Małych Form Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „Serce słyszy Serce”, który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy.
8 grudnia 2016 r.  – 6 kwietnia 2017 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny z cyklu "Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach": św. Jan Paweł II w województwie kujawsko-pomorskim – obecność i dziedzictwo. Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.
16-17 grudnia 2016 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym międzynarodową konferencję naukową pt. "Ochrona praw konsumentów na rynku usług transportowych", która odbędzie się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
17-18 grudnia 2016 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym Regionalną Wystawę Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza, która odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Regionalne Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza.


bez terminu

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyjął zaproszenie do komitetu honorowego regionalnych obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w ramach Roku Dziedzictwa Chrztu Polski. Z zaproszeniem wystąpili: Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

rok szkolny 2016/2017
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym I Olimpiadę Statystyczną. Organizatorami przedsięwzięcia są: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne i Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

rok szkolny 2016/2017

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym ogólnopolski program społeczny "Dzwonek na obiad". Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Być Bardziej.


2017

17 lutego 2017 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym regionalną galę rankingu "Gazele Biznesu 2016", która odbędzie się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o.

1-2 kwietnia 2017 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XXXIV Targi Budownictwa i Instalacji GRYF-BUD, VII Targi Energii Odnawialnej TEO oraz II Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie BHP-BUD. Organizatorem przedsięwzięcia są Targi Pomorskie Sp. z o.o.

17-19 maja 2017 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym IV Międzynarodowy Kongres Azjatycki, który odbędzie się w Toruniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Azji i Pacyfiku.

24-27 maja 2017 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym 8. Bydgoski Festiwal Nauki,. Organizatorami przedsięwzięcia są: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu oraz Bydgoska Szkoła Wyższa.

2-3 września 2017 r.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym I Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Wioślarstwie - "2017 European Rowing under 23 Championships", które odbędą się w Kruszwicy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Klub Wioślarski "Gopło" Kruszwica.

5-7 września 2017 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął patronatem honorowym XXIV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, który odbędzie się w Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.