drukuj

jakość w administracji - Serwis Służby Cywilnej na stronie Kancelarii PremieraKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki jako jeden z pięciu urzędów wojewódzkich w Polsce został wyróżniony udziałem w programie "Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej" przygotowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
W ramach tego projektu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy została wdrożona Wspólna Metoda Oceny (CAF), która jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością dostosowaną do specyfiki jednostek administracji publicznej. W trakcie trwania projektu została przeprowadzona samoocena, która zdiagnozowała obszary w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wymagające ulepszeń. Podczas samooceny powołany do tego celu zespół złożony z doświadczonych pracowników administracji publicznej zanalizował mocne i słabe strony Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Na podstawie tej analizy zostały wybrane obszary wymagające poprawy i następnie opracowano i wdrożono co najmniej 3 projekty usprawniające funkcjonowanie Urzędu.
Uzyskane wyniki dostarczyły informacji na temat funkcjonowania Urzędu oraz wskazały kierunki działań na rzecz doskonalenia działalności, a w następnych latach pozwoliły na pomiar osiągniętego postępu.
W toku przedsięwzięcia Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy uzyskał wsparcie w postaci konsultacji, szkoleń oraz materiałów pomocniczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

20 sierpnia 2009 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zarządzenie (201/09) w sprawie wdrożenia Wspólnej Metody Oceny jako systemu kompleksowego zarządzania jakością w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz powołania Pełnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Jakości. Zarządzenie określa również Politykę i Cele Jakości.

Polityka i Cele Jakości

Naszą misją jest sprawnie działający, profesjonalny i przyjazny Urząd.

Aby zrealizować powyższe założenia powstał w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Punkt Obsługi Klienta, który ma zapewnić klientom uzyskanie kompletnej informacji udzielanej w przyjaznej atmosferze i dogodnych warunkach i, co najważniejsze, w sposób profesjonalny.

Punkt Obsługi Klienta w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3, parter, pok. 4

tel. 52 349-7720, 7721
fax. 52 349-7294
e-mail:
pok@bydgoszcz.uw.gov.pl

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.30 - 15.30
wtorek - 8.00 - 18.00